Stagebeurs071 Vind jouw perfecte stageplek!

Partners

Stagebeurs071 is een initiatief van Economie071 als onderdeel van Stagepact071. Dit pact is gestart vanwege het grote stagetekort dat is ontstaan door COVID. Het verbindt bestaande lokale initiatieven vanuit het onderwijs, de ondernemersverenigingen en de gemeenten voor een sterke regionale structuur. Daarnaast worden er een aantal extra stappen gezet waar nodig. Doel is om 1000 stageplaatsen te realiseren voor studenten op alle niveaus.

Dat is van belang voor studenten voor het behalen van hun diploma, maar zeker ook van belang voor bedrijven. Het is voor hen een kans om in contact te komen met jong talent, de medewerkers van de toekomst. Daarnaast is een goed functionerende arbeidsmarkt met voldoende opgeleid personeel van belang voor een sterke regionale economie.