Gemeente Leiderdorp

Bedrijfsinformatie

Wie is de contactpersoon voor de student?
Jeannette Breen
E-mailadres: j.breen@leiderdorp.nl
Telefoonnummer: 06-34364806

In welke plaats biedt u de stageplek/leerwerkplek aan? Leiderdorp

Biedt u een stageplek of een leerwerkplek aan?  Stageplek, Leerwerkplek
Hoeveel stageplekken of leerwerkplekken heeft u beschikbaar? 5 stageplekken en 1
leerwerkplek

In welk soort sector werkt uw bedrijf?
Techniek, Entree, Economie, ICT, gemeentelijk groenbedrijf, gemeentelijk reinigingsbedrijf, begraafplaats groenonderhoud, de Houtkamp (kinderboerderij, heemtuin, park)

Geef een korte uitleg van de beschikbare stage/ leerwerkplek:
Er is voor het zogenoemde klussenteam 1 stageplaats. In dit vakgebied wordt kennisgemaakt met kleine herstellingen in bestrating, met het plaatsen van verkeersborden en -palen, met kleine herstellingen aan speelvoorzieningen. Er is voor het openbaar groenonderhoud 1 stageplaats en 1 leerwerkplaats. In dit vakgebied wordt kennisgemaakt met diverse facetten van het onderhoud van openbaar groen (plantsoenen en plantvakken b.v.)

Er is voor het reinigingsbedrijf 1 stageplaats. In dit vakgebied wordt kennisgemaakt met ook de diverse facetten, zoals de diverse vormen/technieken van inzameling, idem voor straatreiniging, en van de afvalbakkenroutes. Er is voor de begraafplaats voor het groenonderhoud 1 stageplaats, hier leert men de andere manier van groenonderhoud.
er is voor de Houtkamp 1 stageplaats, waar kennis gemaakt wordt met het verzorgen van dieren, het onderhoud van de heemtuin en van het park en de verschillen daarin.

 

Zijn er nog eventuele andere opmerkingen die belangrijk zijn voor de student? 
Alle werkzaamheden die worden verricht in de openbare ruimte, hebben extra eisen t.a.v. arbo/veiligheid.  Op de begraafplaats zal GEEN werk worden gedaan waar men in aanraking komt met begraven of bijzetten of vergelijkbaar emotioneel zwaar werk.

 

 

Inschrijven student

Andere bedrijven