Gemeente Leiden Cluster Beheer

Bedrijfsinformatie

Wie is de contactpersoon voor de student?
Arie den Heijer
E-mailadres: a.den.heijer@leiden.nl
Telefoonnummer: 0615275192

In welke plaats biedt u de stageplek/leerwerkplek aan? Leiden

Biedt u een stageplek of een leerwerkplek aan?  Stageplek
Hoeveel stageplekken of leerwerkplekken heeft u beschikbaar? : 1

In welk soort sector werkt uw bedrijf?
Techniek, Bouw, infra en onderhoud, Middenkaderfunctionaris Infra.

Geef een korte uitleg van de beschikbare stage/ leerwerkplek:
Binnen afdeling Beheer van de gemeente houden wij de openbare ruimte van Leiden schoon, heel en veilig. Dit doen wij door het beheren en onderhouden van alle objecten die buiten zichtbaar en onzichtbaar zijn, van wegen, riolering, gemalen, straatmeubilair, lantaarnpalen, hekwerken, bruggen, tunnels, kademuren, bomen, plantsoenen, waterpartijen tot speeltoestellen. Jaarlijks vervangen en repareren wij veel van deze objecten. Dit doen wij met een team van 30 mannen en vrouwen. We maken bestekken en tekeningen, doen de aanbestedingen en verzorgen het toezicht op de uitvoering van deze werken. Tevens zorgen wij dat alle objecten in ons digitale gegevensbeheersysteem actueel blijven. Wij kunnen hier zeker hulp bij gebruiken en kunnen je een gevarieerde en leerzame stage aanbieden waarbij een combinatie van bureau- en buitenwerk mogelijkheid is.

Zijn er nog eventuele andere opmerkingen die belangrijk zijn voor de student? 
Voornamelijk geschikt voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra.
Je werkplek wordt de Admiraal Banckertweg te Leiden

Inschrijven student

Andere bedrijven